3 8 14f4 2k8 20080401 1555465934
Lochblendenstruktur 3.8.14 F 4.2, 1967