3 8 14f4 1k7 20080401 2076456496
Lochblendenstruktur 3.8.14 F 4.1, 1967