3 8 14f3 3k5 20080401 1544103922
Lochblendenstruktur 3.8.14 F 3.3, 1967