3 8 14f3 2k4 20080401 1555391454
Lochblendenstruktur 3.8.14 F 3.2, 1967