3 8 14f2 3k2 20080401 1110333306
Lochblendenstruktur 3.8.14 F 2.3, 1967