3 8 14f2 2 1k12 20080401 1485129281
Lochblendenstruktur 3.8.14 F 2.2, 1967