3 8 14f2 1 2k11 20080401 1940351127
Lochblendenstruktur 3.8.14 F 2.1, 1967