3 8 14b5 1k11 20080401 1577473384
Lochblendenstruktur 3.8.14 B 5.1, 1967