3 8 14b2 9k10 20080401 2081484382
Lochblendenstruktur 3.8.14 B 2.9, 1967