3 8 14b2 8k9 20080401 1060854970
Lochblendenstruktur 3.8.14 B 2.8, 1967