3 8 14b2 7k8 20080401 1413118366
Lochblendenstruktur 3.8.14 B 2.7, 1967