3 8 14b2 6k7 20080401 1009161269
Lochblendenstruktur 3.8.14 B 2.6, 1967