3 8 14b2 6 1k13 20080401 1240518270
Lochblendenstruktur 3.8.14 B 2.6.1, 1967