3 8 14b2 5k6 20080401 1844538022
Lochblendenstruktur 3.8.14 B 2.5, 1967