3 8 14b2 4k5 20080401 1923091566
Lochblendenstruktur 3.8.14 B 2.4, 1967