3 8 14b2 3k4 20080401 1700895570
Lochblendenstruktur 3.8.14 B 2.3, 1967