3 8 14b2 2k3 20080401 1515364768
Lochblendenstruktur 3.8.14 B 2.2, 1967