3 8 14b2 1k2 20080401 1183266768
Lochblendenstruktur 3.8.14 B 2.1, 1967